Referenties

RICHTER IMA heeft verschillende zorginstellingen met uiteenlopende vraagstukken geholpen. Enkele voorbeelden zijn:

Implementeren Continu Verbeteren (Kaizen) bij verpleegafdelingen

Opleiden en begeleiden van VerbetercoŲrdinatoren. Inbedden Kaizen in de dagelijks werkprocessen

Implementeren 5S bij verpleegafdelingen

Het inrichten van de organisatie, implementeren en borgen van de processen en het opleiden en begeleiden van 5S-CoŲrdinatoren. Coachen teamleiders en afdelinghoofden in Lean Leiderschap

Medicatieveiligheid

Inrichten van het proces van collectie en analyse van de data. Prestatiemanagement inrichten door terugkoppeling naar de doelgroepen in relatie tot de hiŽrarchie. Opstarten concrete verbeteracties in het voorschrijf-, logistieke en toedieningsproces. Coachen interne projectleider

Lean Management trainingen

Ontwikkelen en verzorgen van meerdaagse Lean Management trainingen bij verschillende organisaties in de Care & Cure

Linnenlogistiek

Procesbegeleiding tijdens de waardestroomanalyse. Herontwerp van het logistieke proces ten einde de werklast voor de verpleegafdelingen te minimaliseren

Centralisatie Personeelsservicedesk

Centralisatie van de afzonderlijke diensten voor de medewerkers naar de servicebalie. Herontwerp van de processen met het doel om de kwaliteit en doorlooptijd te verbeteren en de werklast voor de baliemedewerkers te minimaliseren

Herstructurering Interne Logistiek

Procesbegeleiding bij het herontwerp van de logistieke organisatie met het doel om het aantal managementlagen te reduceren

Zaalarsten Orthopeadie

Procesbegeleiding en optimalisering van de dagelijkse werkprocessen van de zaalartsen

HKZ implementatie

Opleiden en coachen interne HKZ auditoren. Inrichten managementcyclus voor uitrollen, verbeteren en borgen van het managementsysteem

Reductie wisseltijd OK's

Procesanalyse en optimalisatie wisseltijd van OK's door integrale waardestroomanalyse

Werklaststudies

Uitvoer werklaststudies op meer dat 15 afdelingen van verschillende organisaties in de Care & Cure als basis voor het verbeteren van de operationele (zorg)processen


Quotes van klanten

"De betrokkenheid van RICHTER IMA met de organisatie en de mensen zorgt voor beweging. Daardoor hebben mijn medewerkers geleerd dat ze zelf heel veel kunnen doen om de zorg voor ciŽnten te verbeteren"

Manager Zorg van een zorginstelling.

"Een heldere Lean Management training. Goed gepresenteerd en uitgelegd naar de belevingswereld van mijn medewerkers. Goed onderbouwd met veel actuele en relevante eigen ervaring. Aanrader!"

Directeur Organisatieadvies bureau.